Cập nhật tiến độ xây dựng khu nghỉ dưỡng ALMA tháng 12 năm 2016

Công ty ALMA cập nhật thông tin mới nhất về dự án khu nghỉ dưỡng ALMA (tháng 12/2016)