Cập nhật tiến độ xây dựng khu nghỉ dưỡng ALMA tháng 7/2017

Công ty ALMA cập nhật những hình ảnh mới nhất về tiến độ xây dựng dự án Khu nghỉ dưỡng ALMA tháng 07.