Cập nhật tiến độ xây dựng khu nghỉ dưỡng ALMA tháng 5/2017

Công ty ALMA cập nhật tiến độ xây dựng khu nghỉ dưỡng ALMA tháng 5/2017