Cập nhật tiến độ xây dựng công trường ALMA tháng 3/2017

Công ty ALMA cập nhật thông tin mới nhất về dự án khu nghỉ dưỡng ALMA (tháng 03/2017)