Cập nhật tiến độ xây dựng khu nghỉ dưỡng ALMA tháng 1/2017

Cập nhật thông tin mới nhất về dự án khu nghỉ dưỡng ALMA (tháng 01/2017)