Nét sang trọng, tinh tế của nhà mẫu Vịnh Thiên Đường (ALMA)

Nhà mẫu khu nghỉ dưỡng Vịnh Thiên Đường (ALMA) đã chính thức được hoàn thành.