Lễ cất nóc tòa nhà chính Khu nghỉ dưỡng

Công ty ALMA thực hiện Lễ Cất Nóc khối tòa nhà chính khu nghỉ dưỡng tại Bãi Dài, Cam Ranh, Khánh Hòa.