TURNER chính thức là ban quản lý dự án của khu nghỉ dưỡng

Chủ đầu tư Khu nghỉ dưỡng ALMA đã chính thức chỉ định Công ty tư vấn giám sát TURNER Việt Nam trở thành Ban Quản lý cho Dự án đang được triển khai xây dựng tại Cam Ranh – Khánh Hòa