Các chuyên gia tư vấn thiết kế ALMA hội tụ tại TP. Hồ Chí Minh (25-27/1/2018)

Hội thảo giữa các chuyên gia tư vấn thiết kế khu nghỉ dưỡng ALMA tại TP. Hồ Chí Minh ngày 25/01/2018 – 27/01/2018