ALMA – Cập nhật tiến độ xây dựng tháng 12

Công ty ALMA cập nhật thông tin mới nhất về dự án khu nghỉ dưỡng ALMA (tháng 12/2016)