Chương trình an toàn lao động “Safety Stand-down 2018” tại công trường

Ngày 7/5/2018 vừa qua, Turner- ban quản lý khu nghỉ dưỡng Vịnh Thiên Đường, đã tổ chức ngày hội phổ biến an toàn lao động “Safety Stand-down 2018”